Tuesday, July 25, 2017

Potječe iz plemena Benu Umejje, sin je Sufjan ibn Harba. Islam je primio zajedno sa ocem Sufjanom u toku oslobođenja Mekke. Pripadaju aristokratskoj porodici...

Husein efendija Đozo je bio pomalo "boemski" tip čovjeka. Neka je predavanja pisao u kafani "Parkuši", a neka, opet, u kafani koja se danas...

Đozo, naravno, smatra kao i Abduhu da se Kur'an mora ustoljeć iznova tumačiti. Abduhuove riječi iz onog mnogo puta navedenog slavnog predavanja o tome...

Zidovi Beča drhtali su 27. septembra 1529. godine, dok je čudna muzika odjekivala približavajući se zidinama grada. Zvuk stotina bubnjeva zaledio je otkucaje srca...

Dr Mehmed Begović u jednom svom radu o dekadenci i zaostalosti muslimana u nekoliko redaka je objasnio stanje Bošnjaka, našu vjersku površnost i hronično...

Da bi predali grad u muslimanske ruke, stanovnici Kudsa (Jerusalem) postavili su čudan uvjet. Naime, oni su kazali da će ključeve grada predati isključivo u...

Dvije su vrste ljudi kojima pripada posebna zasluga u očuvanju Kur’ana; hafizi i kaligrafi - prepisivači mushafa. Hvala Bogu, Bosna je uvijek imala veliki...

U osmanlijsko doba muslimani su sebe zvali "Bošnjaci". Bili su poznati pod tim imenom među Osmanlijama kao i među Arapima i drugim istočnim narodima....

U ljeto 1553. godine Sulejman El-Kanuni napustio je osmansku prijestolnicu zajedno sa svojom vojskom i krenuo u treći pohod protiv šiija Safevija, koji su...
1,371PretplatnikaPretplati se