Kako se sistematski uništava jedna nacija [VIDEO]

682

Yuri Bezmenov je bivši agent KGB-a, koji je 1970. godine, nakon što je vidio zlo koje sa sobom donosi komunizam, prerušen u hippija prebjegao u Atinu, a zatim kontaktirao američku ambasadu tražeći azil. Nakon detaljnih ispitivanja, dodijeljen mu je azil u Kanadi. Umro je 1993. godine pod nerazjašnjenim okolnostima.

U petominutnom videu (ispod) objašnjava faze kroz koje se propagandom na jedan podmukao način ubija nacija. Zasigurno da neke od ovih elemenata možemo prepoznati i u našim životima.

Kako uništiti naciju.

Veoma važan video o efektima propagande i psihološkog ratovanja. Podijelite video da ga što više ljudi pogleda.

Posted by Fina Gradska Raja on 7. Decembar 2017

PODIJELI