PRVA RAMAZANSKA POUKA: Poslanikova, s.a.v.s., uputa o postu mjeseca ramazana

Sva zahvala pripada samo Allahu, Uzvišenom Gospodaru Koji sve stvara i kome se se vraća. Blagoslov i mir Allahov neka je Njegovom plemenitom poslaniku, Muhammedu ﷺ poslanikovoj plemenitoj porodici, njegovim ashabima, kao i svim onima koji su ih slijedili u vjerovanju i dobročinstvu.

U jednom svome djelu Ibn Kajjim kaiže: “Jedna od uputa Poslanika, vezana za blagoslovljeni mjesec Ramazan ogleda se u njegovoj čvrstoj predanosti raznim formama ibadeta u ovom mjesecu. U ovom mjesecu melek Džibril podučavao je Muhammeda ﷺ Allahovoj knjizi, časnome Kur’anu. Kadgod bi Džibril posjetio Muhammeda ﷺ u ovome mjesecu, vidio bi kako je Poslanik ﷺ darežljiviji od najugodnijeg lahora. Uistinu, poznato je da je Muhammad ﷺ bio najdarežljiviji čovjek u svim prilikama. Medutim, kada bi nastupilo vrijeme ramazana, Poslanik ﷺ bio bi još velikodušniji i plemenitiji. Postoje brojne predaje u kojima je zabilježeno da je Poslanik ﷺ tokom mjeseca ramazana najviše udjeljivao siromašnim, da je najviše činio dobra djela, učio Kur’an, najviše klanjao, spominjao Allaha, dž.š., i povlačio se u osamu radi ibadeta i razmišljanja o Gospodaru i Njegovim milostima.

Muhammed ﷺ je tokom Ramazana bio najpredaniji molitvi i ibadetu, tako da se po ibadetu Poslanika ﷺ ovaj mjesec ne može porediti ni sa jednim drugim. Ponekad bi Poslanik ﷺ spajao dnevne i noćne ibadete, odnosno neprekidno bi bio posvećen Allahu kroz namaz, učenje Kur’ana, zikr, post i tako redom. Međutim, takvu formu i tempo ibadeta Poslanik ﷺ nije dopuštao svojim ashabima. Kada bi mu oni kazali, kako je moguće da on neprestano posti, Muhammed ﷺ bi odgovarao: “Moje tijelo nije poput vašeg, ja sam uvijek sa svojim Gospodarom, On me hrani i poji.” (Hadis prenose Buhari i Muslim).

Ovaj hadis nam otkriva kako je sam Gospodar, Uzvišeni Allah, hranio, pojio i brinuo o Svome Poslaniku ﷺ tokom ovog posebnog vremena kada je Muhammed ﷺ produžavao post i tokom noći. Gospodar svih svjetova u tim trenima darivao je Poslaniku ﷺ prefinjeno znanje, jasnu viziju i mudrost, te svjetlo kur’anske upute. Stoga, hranu i piće u ovom slučaju ne treba shvatati doslovno. U pitanju je duhovno znanje i spoznaja koju je Allah, dž.š., spuštao na Poslanikovo srce.

U trenucima kada se Muahammed ﷺ potpuno predavao svome Srvoritelju, svoje srce otvara Njegovim porukama, te um i dušu odmarao sjećanjem na Allaha, On se nalazio u posebno blagoslovljenom stanju zbog blizine Gospodara i stoga je zaboravljao na jelo i piće. Tako se i kaže kako je dubovna snaga suština čovjeka, a ne hrana i pića. Uistinu, čovjeku ništa ne može nauditi ukoliko se on okiti znanjem o svom Gospodaru Koji sve čuje i vidi. Poslanik Muhammed ﷺ je najbolje i najpotpunije obožavao Allaha, činio mu ibadet i najiskrenije se sjećao Stvoritelja svih svjetova. Kako je mjesec Ramazan vrijeme pojačanog ibadeta, zikra i učenja Kur’ana, Poslanik ﷺ je svoje noći provodio klanjajući brojne namaze i zazivajaći ime Gospodara skrušeno i ponizno. On je od Allaha, dž.š., molio oprost, pomoć, pobjedu i uputu. Poslanik ﷺ bi duboko u noć učio duge kur’anske sure i veoma dugo se zadržavao na ruku’u i sedždi kada je klanjao dobrovoljne namaze. Treba samo razmisliti o ovako snažnoj želji da se čini ibadet Gospodara svih svjetova. Ponekad se čini da se Poslanik ﷺ nikada nije mogao zasititi ibadeta, namaza i učenja Kur’ana. Ustvari, ovaj dugotrajni i veliki duhovni podvig potpune predanosti Allahu, dž.š., bio je izvor njegove snage i moći. Dugi namazi u mrklini noći bila su najveća energija Poslanika ﷺ koji je želio promijeniti svijet i učiniti ga boljim mjestom za život. Upravo ovi trenuci zauvijek su opisani u Kur’anu u suri El-Muzzemmil (1-9) u kojoj Allah, dž.š., kaže: „O ti, umotani! Probdij noć osim malog dijela; – polovinu njezinu ili malo manje od nje; ili malo više od nje i izgovaraj Kur’an pažjivo. Mi ćemo ti, doista, teške riječi slati — ta ustajanje noću, zaista, jače djeluje i izgovara se jasnije, a ti danju, doista. imaš mnogo posla. I spominji ime Gospodara svoga i Njemu se potpuno posveti. On je Gospodar istoka i zapada, nema boga osim Njega i Njega uzmi za zaštitnika!“

Također, u suri El-Isra’ (78-79), Uzvišeni Gospodar kaže: „Obavljaj propise molitve kad Sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine, i molitvu u zoru jer molitvi u zoru mnogi prisustvuju. I probdij dio noći u motitvi – to je samo tvoja dužnost; Gospodar tvoj će ti na onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati. I reci: ‘Gospodaru moj, učini da umrem, a da si Ti zadovoljan mnome i učini da iz mrtvih ustanem.,a da si Ti zadovoljan mnome, i daruj mi od Sebe snagu koja će mi pomoći.“

Naravno, tokom mjeseca Ramazana poslanik Muhammed ﷺ svoje dane ispunio je najkorisnijim djelima i dobročinstvom. Tokom dana, on je ljude pozivao u islam, ulagao je napor da pomogne ljudima

i zajednici u kojoj živi, dakle, bio je ukljčen u džihad, savjetovao je svoje prijatelje, obrazovao i odgajao svoje ashabe. Treba naglasiti kako je poslanik Muhammed ﷺ tokom ramazanskog posta uvijek imao jasnu viziju šta treba uraditi i ostvariti kako bi postigao napredak u društvu i zajednici. Svojim ashabima savjetovao je da ustaju prije zore i jedu za vrijeme sehura.

U pouzdanim predajama navodi se da je Muhammed ﷺ kazao: „Ustajte na sehur i jedite prije početka zore, jer je u tim trenucima dosta berićeta.”

Vrijeme prije početka zore smatra se blagoslovljenim jer je to posljednja trećina noći, vrijeme Allahove blizine i oprosta. Opisujući Svoje vjerne robove, Allah, dž.š., u suri Ez-Zarijat (15-19) posebno navodi one koji sa tražili oprosta u posljednjoj trećini noći: „Oni koji su se Allaha bojali — u džennetskim bašćama će među izvorima, boraviti, primaće ono što im Gospodar njihov bude darovao, jer, oni su prije toga dobra djela činili, noću su malo spavatl i u praskozorje oprost od grijeha molili, a u imecima njihovim bio je udio i za onoga koji prosi za onoga koji ne prosi.“

U suri All Imran (16-17), Allah vjernike opisuje na ovaj način: „Oni koji budu govorili: ‘Gospodaru naš, mi, zaista, vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju.’ Oni koji budu strpljivi, i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali, i koji se budu u posljednjim časovima noći za oprost molili.“

Naše ustajanje na sehur ima svrhu da nas tjelesno osnaži tokom dana, ali, iznad toga, u njemu je duhovna snaga, čas i prilika da iskažemo svoju zahvalnost na bezbrojnim blagodatima kojima nas je darovao Svemilosni Gospodar. Također, pouzdano se zna kako je Poslanik ﷺ savjetova da se požuri sa iftarom nakon zalaska sunca. Njegov iftar obično se sastojao od nekoliko hurmi i vode. Inače, smatra se da je nakon prekida posta najzdravije uzeti ne§to slatko dok je želudac još prazan. Poslanik ﷺ je post prekidao prije ašam namaza. Nadalje, u nekoliko predaja je zabilježeno kako je Poslanik ﷺ kazao: “Uistinu, postačeva dova se ne odbija”. Stoga je Poslanik ﷺ tokom ramazana intenzivno molio Gospodara i u dovama tražio dobro ljudima na ovom i na budućem svijetu.

Muhammed ﷺ je putovao tokom ramazana. Međutim, on bi tokom putovanja postio, ali i prekidao svoj post. Međutim, iz predaja no možemo zaključiti koja daljina putovanja je potrebna kako bi se prekinuo post. O svemu ovome Poslanik ﷺ je savjetovao svoje ashabe, ukazujući da vjernik uvijek treba misliti o okolnostima u kojima se nalazi. Tako je kazivao ashabima da ne poste za vrijeme bitke i borbe sa neprijateljem, kako bi bili što spremniji za bitku. Trebamo se prisjetiti kako se velika bitka za Bedr odvijala tokom blagoslovljenog mjeseca ramazana. Znam da ova bitka predstavlja najveću i najpoznatiju pobjedu koju je Allah, dž.š., darovao muslimanima. Prema riječima Omera b. Hattaba, a po predaji Tirmizije i Ahmeda, Poslanik ﷺ je prekinuo post za vrijeme dvije bitke.

Postoje određena pitanja koja uobičajeno zanimaju postače, a tiču se posta. Vidjet ćemo kako se Poslanik ﷺ nalazio u raznim situacijama, osim putovanja i bitaka, te različito postupao. Na primjer, ako bi ga zatekao sabah namaz u stanju džunupluka, on bi se okupao, uzeo gusul, i nastavio post nakon toga. S druge strane, zabilježeno je kako je Poslanik ﷺ znao poljubiti svoju suprugu tokom posta u mjesecu ramazanu.

On je poredio poljubac postača sa pranjem zuba. Nadalje, Poslanik ﷺ je savjetovao da osoba koja nenamjerno ili nesvjesno kuša nešto od hrane ili pića samo nastavi posti, da ga ne prekida niti da ga naposti u nekom drugom vremenu. Staviše, Poslanik ﷺ je kazivao da u takvim situacijama ustvari Allah hrani i napaja postača koji je nehotice nešto pojeo ili popio.

Iz pouzdanih predaja znamo kako post prekida namjerno jelo, piće, povraćanje, te seksualni odnos. Međutim u svemu ovome naglašena je namjera da se u tijelo unese nešto od jela ili pića, odnosno namjera da se preda tjelesnim porivima.

Na kraju našeg kratkog pregleda Poslanikovih dana i noći u ramazanu, posebno trebamo istaći kako je Muhammed ﷺ provodio zadnju trećinu ovog mubarek mjeseca. Poznato je kako se Poslanik ﷺ u zadnjoj trećni ramazana povlačio u osamu, samoizolaciju od svijeta, odnosno u itikaf. Na taj način, Poslanik ﷺ je nastojao očistiti svoje srce, izbistriti misli, prekinuti veze i kontakte sa okolinom i svijetom, a sve to da se što potpunije preda Allahu, dž.š., i osjeti svemilost Njegove blizine.

Damari Poslanikovog ﷺ srca u potpunosti su bili usmjereni ka Gospodaru svih svjetova. U ovom periodu, on je ograničio svoje kontakte sa ljudima, intenzivirao svoje duhovne aktivnosti poput namaza, učenja Kur’ana i zikra. Njegovo srce sasvim je bilo predano razmišljanju o Allahovim savršenim svojstvima i imenima, o mudrosti Njegovog stvaranja i Njegovoj milosti koja obuhvata savršeno. Poslanik ﷺ je razmišljao o Allahovim znamenjima u kosmosu, ajetima koji su bili razasuti na nebesima i na zemlji. Možemo samo pretpostavljati koliko mnogo znanja stekao je Poslanik ﷺ u ovim trenucima, koliko mnogo spoznaja ukazalo se u njegovom srcu i koliko mnogo svjetla upute Allah je darovao Svome miljeniku. Nema nikakve sumnje da je Muhammed ﷺ bio najučeniji čovjek. On je bio poslanik koji je najbolje poznavao Allahove tajne i ajete, on se najviše oslanjao na Gospodara, najviše Mu vjerovao. Iznad svega, Muhammed ﷺ bio je najsvjesniji Allaha, dž.š., i najviše se žrtvovao u ime Allaha na putu istine i mira! Neka je Poslaniku ﷺ mir i blagoslov Allahov sve dok misk odiše najljepšim mirisom i sve dok ptice jutrom i večeri slave Allahovo ime svojim veselirn melodijama.

Svakako treba i spomenuti neke čuvene ličnosti iz islama koje je krasila osobina posta. To su svakako imam Ahmed b. Hanbel i poznati ashab Ebu Zerr el-Giffari, r.a. Ahmed b. Hanbel je živio sretno iako je njegovo odijelo bilo poderano pa ga je on sam ručno zašivao. Imao je tri trošne, hlinene sobe u kojima je živio sa porodicom. Jeo je suh hljeb sa maslinovim uljem, a ipak njegova nagrada i poznatost su još uvijek tu. Njegovi biografi kažu: “On je tokom svog života uglavnom postio, a mesa je jeo samo jedanput u mjesecu. Obišao je bezbroj gradova tražeći nauku i skupljajući hadise. Tako je našao svoj spokoj, sigurnost i mir. On je bin postojan, nepokolebljiv, ustrajan u traženju nagrade, ponosan, dostojanstven, zaljubljenik u Džennet i neumorni radnik za ahiret.”

Ebu Zerr, r.a., je stanovao u šatoru sa svojom ženom i djecom. Većinu dana je postio, spominjao ime svoga Gospodara, hvalio Ga i veličao, ibadetio, čitao Kur’an i o njemu duboko razmišljao. Od dunjaluka je imao samo taj šator, nešto sitne stoke i svoj štap. Jednom su ga posjetili prijatelji i kazali: “Pa šta ti imaš od dunjaluka?” On im je odgovorio: “U kući mi je on što trebam od dunjaluka, a Poslanik ﷺ je kazao da su pred nama teški dani koje će prebroditi onaj ko je skroman u životu.” Bio je veseljak, optimističan, razborit i imao je sve što mu je trebalo od ovog svijeta. Da je uzeo išta preko njegovih potreba, samo bi zapao u veće brige i nemir.

Odlomak iz djela: Aid el-Karni, Beskrajna milost ramazana: Trideset pouka za postače, Dobra knjiga, Sarajevo, 2011., str. 9-15.

Related Articles

Close
Close