Milton Friedman – Pinoče i Čile

“Ja nisam bio savjetnik Pinočeu. Nisam bio savjetnik čileanskoj vladi, ali sam više nego voljan da dijelim dio zasluga za izvanredan posao koji su naši studenti tamo uradili.” Profesor Milton Friedman razjašnjava kontroverze o njegovom odnosu sa čileanskim diktatorom Augusto Pinočeom.

Transkript videa

Trebach: Ovo pitanje kaže da ste Vi podržali Pinočea ili savjetovali Pinočea.

Friedman: Ja nisam nikada savjetovao Pinočea. Ja nisam nikada podržao Pinočea.

Trebach: Onda ćemo ovo pitanje baciti.

Friedman: Ali čekajte. Ne, ja ne želim da izbjegnem to pitanje.

Trebach: U redu.

Friedman: Čile je bio slučaj u kojem je vojni režim, na čelu sa Pinočeom, bio spreman da promijeniorganizaciju privrede sa sistemom od vrha nadole na sistem odozdo prema gore. U tom procesu, grupa ljudi koji su prošli obuku na Univerzitetu Čikago u Odjeljenju za ekonomiju, a koji su nazvani Čikago Boys, su igrali veliku ulogu u kreiranju i sprovođenju ekonomskih reformi. Pravo čudo u Čileu nije bilo to što su te ekonomske reforme radile tako dobro, jer to je ono što Adam Smith rekao. Čile je po svemu sudeći najbolja priča ekonomskog uspjeha u Latinskoj Americi danas.

Pravo čudo je to što je vojna hunta bila spremna da ih pusti da to urade. Kao što sam rekao na početku, princip funkcionisanja vojske je od vrha nadole. Princip tržišta je od dna nagore. To je pravo čudo da je vojna grupa bila spremna da dozvoli da pristup odozdo-nagore preuzme. I kao što znate, ja jesam putovao u Čile i tamo održao govore. Štaviše, ja se jesam sreo sa gospodinom Pinočeom, ali nikad nisam bio njegov savjetnik, i nikada nisam dobio ni jednog dolara od čileanske vlade. Ali mogu reći da je taj proces doveo do situacije u kojoj je došlo do mogućnosti da se dogode izbori kojima je okončana vojna hunta. Sada tamo imate demokratsku vlast. Ne možete naći nijedan sličan primjer iz svijeta potpuno socijalističkih država.

Iako nisam bio savjetnik Pinočeu, nisam bio savjetnik čileanskoj vladi, ali sam više nego voljan da dijelim dio zasluga za izvanredan posao koji su naši studenti tamo uradili.

Preveo: Jadranko Brkić


Related Articles

Close
Close