Briljantne riječi šejhul-islama Ibn Tejmijje

994

“Ljudska svakodnevnica opstoji s pravdom, iako su prisutne neke vrste griješenja, i to duže nego što opstoji uz nepravdu spram ljudi, iako su druge vrste griješenja zatrane. Iz tog razloga je rečeno: ‘Allah će podići državu zasnovanu na pravdi, pa makar bila i nevjernička, a neće podići državu zasnovanu na zulumu, pa makar bila muslimanska’, i rečeno je također: ‘Dunjaluk opstaje uz pravdu i kufr, ali ne opstaje uz zulum i islam.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ‘Ne postoji grijeh za koji kazna brže stiže od nepravedne primjene sile i kidanja rodbinskih veza.’ Onaj ko primjenjuje neopravdano silu biće savladan na dunjaluku, pa makar bio od onih koji će zaslužiti milost i oprost na ahiretu. Pravda je pokretna sila svemu, pa ako se nešto na dunjaluku pokrene i zasnuje na pravdi, biće i podignuto, makar onaj koji to radi nemao nikakvog udjela na ahiretu; a kad god se ne pokrene i ne zasnuje na pravdi, neće biti podignuto, pa makar onaj koji to radi imao pri sebi imana radi kojeg će biti nagrađen na ahiretu.”

PODIJELI