Profesor Rudolf Virchow i komična scena na ispitu

Profesor Rudolf Virchow (Firhov), bio je njemački doktor, antopolog, patolog, biolog, pisac i političar. Rođen je u Pruskoj kraljevini 1821. godine i važi za osnivača socijalne medicine i veterinarske patologije, zbog njegove sposobnosti i učenosti, kolege su ga zvale “papa medicine”. Umro je 1902. godine u Berlinu.

Jedne prilike je ovaj čuveni doktor, koji je važio za strogog profesora na ispitima, postavio pitanje studentu u obliku dijagnoze:

“Koji biste lijek dali ovom bolesniku?” – upitao je profesor Firhov, nakon što mu je opisao simptome bolesti. Kada je student naveo sastav lijeka, profesor Firhov mu je postavio pitanje: “A koju količinu lijeka biste mu dali?” “Po jednu punu kašićicu tri puta dnevno” – odgovorio je student.

Nakon što se komisija povukla da razmotri da li će student proći na ispitu, student se sjetio da je pogriješio sa odgovorom o lijeku, pa je utrčao u kabinet i zadihano rekao: “Gospodine profesore, naveo sam pogrešnu dozu lijeka. Najveća doza ne smije prijeći deset kapi i uzima se svega dva puta dnevno.”

“Žao nam je kolega, pacijent je podlegao” – odgovori profesor Firhov.

Piše: Resul S. Mehmedović

Related Articles

Close
Close