Tuesday, September 26, 2017

AKTUELNOSTI

Više od 50 kršćanskih i muslimanskih mjesta je vandalizirano u Izraelu i Zapadnoj obali od 2009., a podneseno je samo devet optužnica, i doneseno samo...

DRUŠTVENE I PRIRODNE ZNANOSTI

Vjerska pripadnost povezana je s manje suicidalnog ponašanja kod depresivnih pacijenata. Nakon što su u obzir uzeti i drugi čimbenici, otkriveno je da veće...

POLEMIČNA PITANJA

Hajde da pretpostavimo za trenutak, zarad diskusije, da narod zaista vlada u demokratiji i da je svaki glas zaista važan, iako već znamo da nije...

ZANIMLJIVOSTI

Vjerska pripadnost povezana je s manje suicidalnog ponašanja kod depresivnih pacijenata. Nakon što su u obzir uzeti i drugi čimbenici, otkriveno je da veće...

ISLAMSKA KULTURA I CIVILIZACIJA

Hidžra predstavlja početak novog perioda u razvoju islama i njegovih naroda. Predhidžretski period trajao je trinaest, a hidžretski deset godina. Hidžra nije bila samo...

INTERVJUI

Jedan od prvih popisa koji navodi precizan broj stanovnika Bosanskog ejaleta je izvršen 1852. godine. Ipak po njemu su popisani samo muškarci, kao i...